Esélyegyenlőségi nap - Tárkányi Béla Könyvtár és Müvelödési Ház

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Esélyegyenlőségi nap


Nem sajnálni, segíteni! Esélyegyenlőségi nap. Egyek
2012. április 6. péntek
Az első Egyeken megvalósuló Esélyegyenlőségi napon lehetőségük nyílt a résztvevőknek a fogyatékkal élő emberekről, életükről információt gyűjteni, tapasztalatot szerezni. Ezek az élmények mindnyájunkat hozzásegítettek a tisztábban látáshoz, segítettek abban, hogy társainkat és környezetünket jobban megértsük, elfogadjuk. Így Önmagunkon segítettünk a legjobban.

1. A rendezvény 9 órakor kezdődött az ünnepség megnyitásával.
Megnyitó felépítése:

 • Fehér Mónika: "Legyetek jók ha tudtok" című fuvolajátéka

 • Ünnepi megnyitóbeszédet tartott Hajduné Holló Katalint az ETKIKI Többcélú intézmény igazgató asszonya

 • Ecsedi Petra: Széki népdalcsokor

Megnyitó szakmai tartalma

 • Ismertettük a vendégekkel, hogyan is jött létre a rendezvény a gondolattól a megvalósításig.

 • Ismertettük támogatóinkat, fő finanszírozónkat.

 • Bemutattuk szakmai együttműködő partnereinket.


1.   Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét

2.   Látássérültek Észak- Alföldi Regionális Egyesületét
3.   A Budapesti Szájjal-lábbal festő művészeket

 • Ismertettük az esélyegyenlőség fogalmát, tartalmát, a rendezvény szempontjából kiemelt célterületeit, mottónkat.

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a megfelelő szintű oktatásra, a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra - függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlősítés megannyi célterülete közül a mai napot a fogyatékkal élő emberek kultúrához, társadalmi környezethez való egyenlő, aktív részvételi joga hatja át. Nem sajnálni, segíteni ez a mottónk, mely megválaszolja a sokak által feltett "minek segíteni", rajtam se segít senki kérdést.
Ezen a rendezvényen lehetőség nyílik a fogyatékkal élő emberekről, életükről információt gyűjteni, tapasztalatot szerezni. Ezek az élmények segítenek nekünk "tisztábban látni", segítenek abban, hogy társainkat és közvetlen környezetünket jobban megértsük, elfogadjuk. Ezáltal Önmagunkon segítünk a legjobban.

 • Ismertettük a rendezvény célját, beszéltünk a fogyatékosságról és annak társadalmi vonatkozásairól, egyeki viszonylatairól.


Az esélynapot azzal a céllal hívtuk életre, az Egyeken is kirendeltséggel működő megyei és országos szervezetekkel közösen, hogy a  megvalósuló kulturális programok során a résztvevők hasznos tapasztalatokat szerezhessenek, melyek hozzájárulnak a fogyatékkal élő emberekkel szembeni pozitívabb szemlélet kialakításához, a sztereotípiák felszámolásához.

Hiszen a fogyatékosság nemcsak egyszerűen tény és állapot, hanem társadalmi viszony is. Mely utóbbi leginkább a fogyatékkal élő ember és környezetének kölcsönös viszonyában nyilvánul meg.
Valamennyien rendelkezünk bizonyos mértékű személyes tapasztalattal az épek fogyatékos képét illetően. Jó néhányan, találkoztunk már elzárkózó, megkülönböztető jellegű magatartásformákkal, melyek gyakran az ismeretek hiányából, a nem tudásból gyökereznek. Úgy gondolom a 21. század számára mindezek elfogadhatatlanná váltak, emiatt törekszünk ma a saját élményen alapuló megtapasztalásra, a személyes találkozásra a kultúra által.

 • Bemutattuk és megköszöntük a helyben, sorstársaikért tevékenykedő emberek, gyógypedagógusok, pedagógusok munkáját.


Munkájuk példa értékű, bizonyítja, hogy minden emberrel találhatunk közös pontot. Ez a közös pont segít bennünket saját azonosságunkra és különbségeinkre ráismerni, megalapozni az emberekkel szembeni nyitottságunkat, a másság elfogadását.


10 órakor kezdődött a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének bemutatkozása. A bemutatkozás alatt érzékenyítő filmet vetítettek. Nagyon szívhez szóló személyes élettörténetet hallhattunk Köteles Máriától. Azt gondolom mindenki nagy érdeklődéssel figyelte szavait, természetessége, az, ahogy saját fogyatékosságáról beszélt példaértékű volt. Bemutatta szervezetének megyei működését, programjait, és kitért az egyeki kirendeltség sajátos jellemzőire, lehetőségeire. Az érzékenyítő filmek is célba értek, megrendítő, megrázó filmek forogtak, mely az embereket elgondolkodtatta, és saját helyzetük, gondolkodásuk újraértelmezésére késztette őket.
Beindultak a nagysikerrel működő állandó programjaink is a meghívóban szerepelteknek megfelelően. A színes választékban való eligazodást az alábbi lap hivatott szolgálni.

Mindent kipróbálok!

Érezd jól magad! :-)


1.   Vak piac: gyümölcsök-zöldségek felismerése

 • Tapintással:

 • Szaglással:

 • Ízleléssel:

2.   Szájjal festés
3.   Lábbal festés
4.   Kerekesszék használatának kipróbálása
5.   Tapintással keresd meg az azonos, majd az ellentétes tulajdonságú tárgyakat!
6.   Vak ping-pong: csukott szemmel, csörgő labdával.
7.   Bal kézzel írd le a neved!
8.   Írd le lábbal a neved!
9.   Különböző tárgyak elhelyezése kosárba, lábbal.
10.   Különböző tárgyak felszedése lábbal, majd kosárba helyezése kézzel.
11.   Lufi adogatás lábbal.
12.   Könyv egyensúlyozása állva, és guggolva.
13.   Célba dobás bal kézzel.
14.   Labda vödörbe pattintása.
15.   Kincsesláda: Találd ki, mi van a kezedben!
16.   Akadálypályán végighaladás kerekesszékkel.

A gyermekek, de leginkább a fiatal felnőttek érezték a legjobban magukat ezeken a programokon, melyet a cd dokumentáció jól mutat. Legnagyobb sikere a kerekes székes akadályversenynek és az érzékek szigetének volt. Kihasználatlanul egy program sem maradt.
A résztvevők sokszor elcsodálkoztak saját képességeiken, készségeiken. Megtapasztalták "saját fogyatékosságukat" és azt, hogy a fogyatékkal élő ember is lehet valamiben ügyes.
A regisztráció mellet kapott helyet az információs pult, mely az alábbi témákban adott tájékoztatást:

 • Fogyatékkal élők világnapja, törvényi háttere

 • Egyesületek, civil szervezetek működése, programja, lehetőségek (segítő szféra)

 • Az országos Esélyegyenlőségi Hálózat példaértékű programjai

 • Egyek Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Programja

 • A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

 • Az 1998. évi XXVI. Törvény

 • Különböző sérülésfajták jellegzetes gondjai

 • Tanácsadási lehetőségek

 • Gyógyszerek- serkentőszerek-fogamzásgátlás

 • Fejlesztő foglalkozások, fejlesztési lehetőségek

 • A magyar fogyatékos ügy nyelvhasználata

 • NKA Közművelődési Kollégiumának stratégiája

 • Fogyatékosok helyzete Magyarországon

 • SNI


Az információs pultnál is sokan megfordultak, de véleményem szerint nagyobb volt az érdeklődés a helyben jelenlévő fogyatékkal élő emberek iránt. Legközelebb ebbe a munkába őket kell bevonni, természetesen segítők mellett. Annál is inkább, mert a személyesen megtapasztalt, szívből jövő információ hatása nagyobb és tartósabb.
11 órakor került sor a Szájjal- lábbal festő művészek bemutatkozására, a kiállítás megnyitójára. A közönség el volt ragadtatva, véleményüket a kiállítás emlékkönyvébe írt szavak jól mutatják. Két művész személyesen is beszélt a résztvevőkhöz. Azt gondolom rendkívüli élmény volt mindez Kormos László művész édesanyjának is, aki nagyon jól érezte magát, sok elismerést kapott a lakosoktól. Sokan megdöbbentek, csodálkoztak és csodálatukat fejezték ki személyük és munkájuk iránt. A kiállítás színvonaláról a cd dokumentáció tájékoztat.
12 órakor Egyeki fiatalok zenés, táncos műsorát nézhették meg a vendégek. Ez a program a lazítást, kikapcsolódást szolgálta. Nagyon jó hangulatban telt. A szülők is boldogok voltak, hogy gyermekeik felléphetnek, a közönség is.

12:30 Ebéd
Aszfalt rajzverseny indítása: Téma az esélyegyenlőség volt.
8 csapat nevezett, vegyes korosztály, vegyes csapatok mérték össze tudásaikat. A gyermekeknek-fiataloknak lehetőségük nyílt a nap folyamán hallottakat és megértetteket vizuális formában kifejezni. A rajzversenyt sokan követték figyelemmel. A szomszédos REÁL- áruház dolgozóit meghatotta a közönség, a fogyatékkal élő emberek látvány, így önszervezésbe kezdtek. Minden résztvevőt megajándékoztak egy naranccsal és egy üdítővel. Óriási meglepetés volt ez számunkra.


14 órakor kezdődött a Látássérültek bemutatkozó programja kezdődött. Egy nagyon tartalmas eszköz és kutyás bemutatót láthattak a résztvevők. Lehetett kérdezni, a tárgyakat meg lehetett fogni, a kutyát meg lehetett simogatni. Itt még egyszer kiemelném a személyes, szívből jövő információk hatását. Tájékoztató anyagokat is rendelkezésre bocsátottak a gyerekeknek.

15 órakor Mese színház vette kezdetét. 2 előadást nézhettek meg a gyerekek. Célunk a szórakoztatás volt.
Húsvéti tojás vadászatot tartottunk a könyvtár mögötti nagy füves területen. A gyermekek önfeledten szaladtak a tojások megkeresésére, többen most vettek ilyen jellegű programon részt először. A szórakoztató programok azért jelentősek, mert a gyermekek napi élményébe szerveződnek és a kellemes érzések, élmények jobban elősegítik a rendezvényre való emlékezést.

16:00 Családi vetélkedőt tartottunk, téma: Esélyegyenlőség - tolerancia. 5 csapat nevezett a vetélkedőre, jó hangulatban telt, izgalmas volt. A válaszok pontosították, összefoglalták a rendezvény küldetését, céljait. A feladatok az alábbiak voltak:

Családi vetélkedő
Esélyegyenlőség: téma a tolerancia


1. feladat: Sorold fel az esélyegyenlőség célterületeit!
2. feladat: Nevezettek meg olyan, a hétköznapi életben is megtapasztalható helyzeteket, tárgyakat, amelyek akadályt jelenthetnek a

 • mozgássérültek,

 • látássérültek,

 • hallássérültek számára.

3. feladat: Soroljatok fel olyan segédeszközöket, amelyek segítenek az akadályok leküzdésében!
4. feladat: A csoport egyik tagjának bekötjük a szemét! Rakjátok ki a kirakót, úgy hogy nem látó társaitoknak csak szóban segíthettek!
5. feladat: Írj példát a diszkrimináció mindegyik típusára!

 • Pozitív:

 • Negatív:

 • Nyílt:

 • Burkolt:

6. feladat: Miről szól az 1998.évi XXVI. Törvény? Megtudod, ha az információs pultig eljutsz kerekesszék használatával.
7. feladat: Álljatok fel mindannyian! Amennyit tapsolok, annyi ember maradjon állva csoportonként. Hogy ki üljön le, jelezzétek némán egymásnak különféle metakommunikációs jelekkel!
8. feladat: Minden csapat nyert 5 millió Ft-ot. Egyezzetek meg, mire költenétek!
9. feladat: Üljetek egymással háttal, és adjatok pontos információt nem látó társaitoknak arról, amit a képen te látsz. Mennyire volt pontos az információd a rajzból kiderül!
10. feladat: Csoportosítsd a képeket 2-3 tetszőleges szempont szerint! Az alábbi tulajdonságokat helyezzük el annál a csoportnál, amelyikre a leginkább jellemző: szegény, gazdag, okos, buta, szomorú, boldog, szép, csúnya. Amelyik tulajdonság egyik csoportra sem jellemző maradjon ki! Soroljátok be magatokat is valamelyik csoportba. Indokold miért választottad azt a csoportot!  Hasonlítsuk össze a megoldásokat! Vajon mindenki így gondolja?
11. feladat: Rajzoljuk át a kört, úgy hogy az összefogásról, a barátságról, az egyenlőségről szóljon
12. feladat: Végül a csapatok tagjai írják fel Braille írással:
Nagyon ügyesek voltunk!

17:00 Molnár Ferenc Caramel koncertje jelnyelvi bemutatóval. Caramell személyisége, közvetlensége, dalai nagy örömet okozott a közönségnek. Az egész nap munkálkodó gyerekek és szülők kikapcsolódtak, élvezték a koncertet. A szervezés ideje alatt többen féltünk attól, hogy csak a szórakoztató rendezvények fogják érdekelni a résztvevőket. De szerencsére nem így történt. A szakmai és szórakoztató programokat egyformán látogatták. Ez nagy meglepetés és öröm volt nekünk.
18:00 Érzékenyítő film vetítés (Vakvagányok). A koncert után már kevesen gyűltek össze a filmvetítésre. A tapasztalat azt mutatja, hogy a koncertet utolsó programként kell szerepeltetni.
19:30 Esti kávézó, beszélgetés: Főként a szervezés kérdésiről volt szó. Mit kell és lehet jobban másként és hatékonyabban tenni a jövőre nézve. Összefoglalva:

 • Egyházi ünneppel egy időben nem szervezünk rendezvényt.

 • Nagyobb helyigény.

 • Több fogyatékkal élő személy bevonása.

 • Hatékonyabb hirdetések.

 • Támogatók korábbi felkutatása.

 • Költségvetés pontosabb megtervezése.

Eredményesség:
A rendezvény szervezői elégedettek voltak. Saját szervezési nehézségeinket belátva is, amellett döntöttünk, hogy jövőre újabb célterületeket veszünk célba. Szeretnénk támogatói pénzeket gyűjteni e célra. A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete már jelezte, hogy a süteményfesztiválba szeretnék, ha bekapcsolódnánk, sőt helyi civilszervezettől felkérést kaptunk egy fogyatékos gyermekek részvételével megvalósuló nyári tábor megvalósítására. A rendezvény minden szervezője, résztvevője elégedetten távozott. A rendezvény sikeres volt melyet szubjektív megítélésünk és az objektív dokumentáció igazol.

2.  A szervezés technikai adatai:

Ideje:
2012. április 6. péntek

Helye: Tárkányi Béla Könyvtár épülete, az épület mögötti szabadterület, étterem parkoló
Résztvevők száma: kb. 300 fő. Egyszerre 50-60 fő volt jelen, de szinte programonként jöttek-mentek az emberek, cserélődött a közönség. Kb. 100-an voltak, akik minden programot kipróbáltak. Jelenléti ívet vezettünk.
Résztvevők összetétele:
60% gyermek 40% felnőtt. A gyermekeken belül az óvodás-iskolás és fiatal felnőttek eloszlása azonos. Fogyatékkal élők a résztvevők 30%-a. Hátrányos helyzetű a résztvevők 75%-a. Cigány résztvevők kb.: 30%.
Hirdetés:

 • Plakát

 • Meghívó

 • Facebook (rendezvény saját lapja)

 • Szájról-szájra

 • Iskolába személyesen minden osztály tájékoztatva lett

 • Személyesen

 • Kossuth rádió

 • Hajdú-Bihari napló

 • Egyek újság

Költségvetés: A pályázati elszámolás mellékelve, így itt csak a problémákról beszélnék. Jelentősen túlléptük a költségvetést, a ez tapasztalatlanságunknak tudható be. A koncert nagyon sok járulékos kiadással járt (pl: utazási költség, hangosítás, szerzői jogdíj). Szerencsénk csak az volt, hogy tudtunk olyan önkormányzati forrásokat mozgósítani amelyek a pályázat írásakor még nem álltak rendelkezésünkre. A rendezvény megvalósítását többen szervezők közül saját pénzzel is támogattuk. Pl. egész napos ingyenes büfé: ásványvíz, kávé, zsíros kenyér hagymával, savanyúsággal. Apró dolog, de nagyon örültek a résztvevők, főként azok akik nem is akartak hazamenni még ebédelni sem.
Szervezők 20% Önkormányzati alkalmazásban, 80% önkéntes. 20 fő.
Média visszhang: A rendezvény sikeres volt. Egyek újságban és a Kossuth rádióban jelentünk meg a rendezvény lezárását követően. A Kossuth rádióban elhangzott interjúk az interneten is elérhetőek a médiatárban. A rendezvényről az Önkormányzat vezetői is elismeréssel, elégedettséggel nyilatkoztak.

Egyek, 2012. június 04.

Gábor Istvánné intézményegység-vezető

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz